Przyjazność i praktyczność
w nauczaniu komplementarnym

Friendliness and Practicality in Blended Learning

29 września 2016 roku


II Konferencja naukowa organizowana przez 
Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu 
TEB Akademia, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych w Poznaniu